Home2018-06-12T19:50:21+00:00

Samen spelen, samen leren, samen ontmoeten

Het Noorderlicht is gelegen op een centrale plek in de wijk waarin wijkbewoners hun kinderen brengen en elkaar ontmoeten. Hier werken basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelgroep inhoudelijk en organisatorisch samen. Bovendien is er nauwe samenwerking met andere voorzieningen en activiteiten in de wijk. Het belang voor de wijk en de ontwikkeling van het kind staan in Het Noorderlicht centraal.

Wat is het Noorderlicht?

Het Noorderlicht is er niet alleen voor de kinderen, maar ook voor hun ouders en andere wijkbewoners. Het is een ontmoetingsplek, waar men ondersteuning kan krijgen bij hulpvragen. Er zijn buurtactiviteiten voor alle bewoners van de wijk. Iedereen is welkom, van jong tot oud. Al met al is het een uniek concept waarbij de partners geïntegreerd samenwerken voor de wijk en haar bewoners.

In Het Noorderlicht komen overdag vooral kinderen van 0 tot 13 jaar om te spelen, ontwikkelen, leren en te ontmoeten. Er is geen scheiding meer tussen onderwijs en opvang. Alle kinderen krijgen een aanbod op maat. We helpen hen om hun talenten te ontwikkelen en te benutten.

Wie werken er samen binnen het Noorderlicht?

De verschillende partners binnen Het Noorderlicht zijn Buurtplein, het Wijkbedrijf, Stichting IJsselgraaf en stichting Spelenderwijs. Zij werken vanuit één missie en visie en maken een samenhangend programma, met en voor de mensen uit de wijk. Het Noorderlicht zoekt samenwerking met andere organisaties in de wijk, zoals de bibliotheek, muziekschool en sportverenigingen.

Telefoonnummer

Ons telefoonnummer is: 0314-360683

Vragen, tips of meer informatie?

Neem contact op

Voor vragen, tips of meer informatie?

Neem contact op

Joy of Moving Lane”

Het Noorderlicht krijgt als eerste locatie in Nederland een Joy of Moving lane. Deze lane is een centrale plek bij de school die kinderen aanzet tot meer beweging. De lane werd tijdens de Sportieve Opening van het Schooljaar onthuld door wethouder Drenth van de gemeente Doetinchem met sportpromotors van de Nationale Sportweek schaatsterAnnamarie Thomas en olympisch waterpolo kampioen Mieke Cabout. De onthulling van de lane was nog niet de definitieve baan, deze zal op een later tijdstip onthuld worden. Hij moet eerst ontworpen worden en de kinderen leveren hierbij een bijdrage.

Bent u op zoek naar buitenschoolse opvang?

Onder buitenschoolse opvang (BSO) verstaan we de voorschoolse en naschoolse opvang. Vanaf 07.30 uur tot aanvang van de school kunt u uw kind gebruik laten maken van de voorschoolse opvang. Na schooltijd bestaat de mogelijkheid om uw kind tot 18.00 uur op te laten vangen bij de naschoolse opvang.

De BSO wordt verzorgd door de eigen opvangorganisatie van onze stichting: SpelenderWijs.

Op onze school kiezen we samen met SpelenderWijs voor een integrale aanpak. Dit betekent dat we samen kinderen en ouders op één adres een totaalconcept bieden. Hierbij is sprake van een doorgaande lijn, een eenduidig pedagogisch klimaat en afstemming over het activiteitenaanbod. De pedagogisch medewerkers van SpelenderWijs en de leerkrachten van de school vormen samen één team dat wordt aangestuurd door de directie van de school.

Meer informatie?

In samenwerking met