Samen spelen, samen leren, samen ontmoeten

Het Noorderlicht is gelegen op een centrale plek in de wijk waarin wijkbewoners hun kinderen brengen en elkaar ontmoeten. Hier werken basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelgroep inhoudelijk en organisatorisch samen. Bovendien is er nauwe samenwerking met andere voorzieningen en activiteiten in de wijk. Het belang voor de wijk en de ontwikkeling van het kind staan in Het Noorderlicht centraal.

Wat is het Noorderlicht?

Het Noorderlicht is er niet alleen voor de kinderen, maar ook voor hun ouders en andere wijkbewoners. Het is een ontmoetingsplek, waar men ondersteuning kan krijgen bij hulpvragen. Er zijn buurtactiviteiten voor alle bewoners van de wijk. Iedereen is welkom, van jong tot oud. Al met al is het een uniek concept waarbij de partners geïntegreerd samenwerken voor de wijk en haar bewoners.

In Het Noorderlicht komen overdag vooral kinderen van 0 tot 13 jaar om te spelen, ontwikkelen, leren en te ontmoeten. Er is geen scheiding meer tussen onderwijs en opvang. Alle kinderen krijgen een aanbod op maat. We helpen hen om hun talenten te ontwikkelen en te benutten.

Wie werken er samen binnen het Noorderlicht?

De verschillende partners binnen Het Noorderlicht zijn Buurtplein, het Wijkbedrijf, Stichting IJsselgraaf en stichting Spelenderwijs. Zij werken vanuit één missie en visie en maken een samenhangend programma, met en voor de mensen uit de wijk. Het Noorderlicht zoekt samenwerking met andere organisaties in de wijk, zoals de bibliotheek, muziekschool en sportverenigingen.

Telefoonnummer

Basisschool Het Noorderlicht
0314 – 360 683
Algemeen telefoonnummer

0314 760790

Openingstijden

We zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Schoolvakanties van 09.00 uur tot 15.00 uur.

Vragen, tips of meer informatie?

Neem contact op

Voor vragen, tips of meer informatie?

Neem contact op

Noorder Bieb

De nieuwe schoolbibliotheek van Het Noorderlicht is dinsdagochtend op feestelijke wijze geopend door wethouder Maureen Sluiter. De nieuwe voorziening moet het makkelijker maken om boeken te lenen en het lezen bevorderen.

Voor het realiseren van de ‘Noorder Bieb’, zoals de bibliotheek gaat heten, kreeg de school hulp van Bibliotheek West-Achterhoek. Het eindresultaat was volgens Sluiter een schoolvoorbeeld. “Dit is hoe je het zou willen”, aldus de wethouder. “Deze school vervult op verschillende manieren een hele belangrijke functie in de wijk en dan kun je op deze manier ook nog de bibliotheek heel dichtbij brengen.” Herman Nieuwenhuis is er van overtuigd dat ondanks de digitale ontwikkelingen het boek voorlopig niet uit de klas verdwijnt. “Onderschat ook de kracht van platen en illustraties niet. Het boek, dat blijft.”

Bent u op zoek naar buitenschoolse opvang?

Onder buitenschoolse opvang (BSO) verstaan we de voorschoolse en naschoolse opvang. Vanaf 07.30 uur tot aanvang van de school kunt u uw kind gebruik laten maken van de voorschoolse opvang. Na schooltijd bestaat de mogelijkheid om uw kind tot 18.00 uur op te laten vangen bij de naschoolse opvang.

De BSO wordt verzorgd door de eigen opvangorganisatie van onze stichting: SpelenderWijs.

Op onze school kiezen we samen met SpelenderWijs voor een integrale aanpak. Dit betekent dat we samen kinderen en ouders op één adres een totaalconcept bieden. Hierbij is sprake van een doorgaande lijn, een eenduidig pedagogisch klimaat en afstemming over het activiteitenaanbod. De pedagogisch medewerkers van SpelenderWijs en de leerkrachten van de school vormen samen één team dat wordt aangestuurd door de directie van de school.

Meer informatie?

Het team van het Noorderlicht

team IKC Het Noorderlicht

In samenwerking met