Buitenschoolse opvang Het Noorderlicht (BSO Het Noorderlicht)

Onder buitenschoolse opvang (BSO) verstaan we de voorschoolse en naschoolse opvang. Vanaf 07.30 uur tot aanvang van de school kunt u uw kind gebruik laten maken van de voorschoolse opvang. Na schooltijd bestaat de mogelijkheid om uw kind tot 18.00 uur op te laten vangen bij de naschoolse opvang.

De BSO wordt verzorgd door de eigen opvangorganisatie van onze stichting: SpelenderWijs.

In het Noorderlicht kiezen we samen met SpelenderWijs voor een integrale aanpak. Dit betekent dat we samen kinderen en ouders op één adres een totaalconcept bieden. Hierbij is sprake van een doorgaande lijn, een eenduidig pedagogisch klimaat en afstemming over het activiteitenaanbod. De pedagogisch medewerkers van SpelenderWijs en de leerkrachten van de school vormen samen één team dat wordt aangestuurd door de directie van de school.

Peuterspeelgroep - Het Noorderlicht Doetinchem

Wat biedt onze BSO?

  • Wij verzorgen en begeleiden de kinderen met aandacht
  • Wij bieden opvang in huiselijke sfeer
  • Wij geven de kinderen de ruimte om te ontdekken, ervaren en bewegen
  • Je vindt bij ons een fijne plek, waar je kind zich welkom en veilig voelt
  • Onze groepen zijn relatief klein en de ruimte groot en rustig, zodat de kinderen ruimte hebben om lekker te spelen, maar ook om tot rust te komen

Openingstijden

Onze BSO is op de volgende tijden geopend:

  • Voorschoolse opvang: 7.30 uur – 8.30 uur
  • Naschoolse opvang: 14.00 uur – 18.00 uur

Lekker buitenspelen

Kinderen worden dagelijks gestimuleerd om buiten te spelen. Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hierdoor krijgen ze een beter inschattingsvermogen en meer zelfvertrouwen. Daarvoor hebben we alle ruimte: aansluitend aan de school zijn er grote speelplaatsen met speelelementen.

Leuke activiteiten

In huiselijke sfeer kunnen kinderen tussen 4 en 13 jaar allerlei leuke activiteiten doen. De activiteiten worden samen georganiseerd met de kinderen op basis van eigen voorstellen, interesses en ontwikkeling; (buiten) spelen, creatieve, muzikale, bewegings-, taal- en denkactiviteiten. Kinderen zijn vrij om mee te doen met een activiteit.

Informatie

Je kunt je zoon en/of dochter inschrijven via de website van SpelenderWijs.  Je kunt het formulier online invullen en verzenden. Ons kantoor zal dan contact met je opnemen over het vervolg.

Voor informatie over ons aanbod, locaties en inschrijven kunt u contact opnemen met Spelenderwijs.

  • 088 – 990 44 77

  • stichtingspelenderwijs@novict.com

Website Spelenderwijs
Aanmelden
Inspectierapport
Meer informatie