Peuterspeelgroep Het Noorderlicht (PSG Het Noorderlicht)

Vanaf 2 1/2 jaar ( onder speciale voorwaarden ook vanaf 2 jaar) zijn peuters welkom op onze peuterspeelgroep Het Noorderlicht. Kinderen krijgen bij ons alle ruimte om te spelen, te leren en te groeien. We kijken goed naar wat het kind kan en prijzen dat. Zelfvertrouwen en weerbaarheid worden hierdoor groter. En iets moeilijks doen, gaat dan ineens makkelijker.

Peuterspeelgroep Het Noorderlicht is elke ochtend, behalve de vrijdag, geopend. U kunt uw peuter brengen tussen 08.20 en 08.30 uur en weer ophalen tussen 11.45 en 12.00 uur.

Wat vinden wij belangrijk?

 • onderzoeken en spelen stimuleren

 • kinderen in contact brengen met andere kinderen

 • ondersteunen bij de individuele en sociale ontwikkeling

 • een fysiek en emotioneel veilige omgeving bieden

Peuterspeelgroep - Het Noorderlicht Doetinchem

Piramide/Startblokken

Psg Het Noorderlicht werkt met de erkende methoden Piramide/Startblokken. Piramide/Startblokken helpt leidsters om jonge kinderen goed te begeleiden. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen kinderen in een veilige omgeving grip op de wereld. Een betere start kun je ze niet geven!

 • Voor elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

 • Geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar.

 • Theoretisch goed onderbouwd en effectief.

 • Speels, effectief en flexibel inzetbaar.

 • Sluit uitstekend aan bij het vve-beleid van de overheid.

 • Piramide/Startblokken is ook heel goed inzetbaar bij niet-doelgroepkinderen.

 • Compleet: alle ontwikkelingsgebieden geïntegreerd.

 • Geeft verdieping: cyclische projecten en projectstappen.

 • Doelgericht: persoonlijke doelen van kinderen, groepsdoelen, SLO-doelen.

Informatie

De psg wordt verzorgd door de eigen opvangorganisatie van onze stichting: SpelenderWijs.

In Het Noorderlicht kiezen we samen met SpelenderWijs voor een integrale aanpak. Dit betekent dat we samen kinderen en ouders op één adres een totaalconcept bieden. Hierbij is sprake van een doorgaande lijn, een eenduidig pedagogisch klimaat en afstemming over het activiteitenaanbod. De pedagogisch medewerkers van SpelenderWijs en de leerkrachten van de school vormen samen één team dat wordt aangestuurd door de directie van de school.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van SpelenderWijs: www.Spelenderwijs.org

Voor informatie over ons aanbod, locaties en inschrijven kunt u contact opnemen met Spelenderwijs.

 • 088 – 990 44 77

 • stichtingspelenderwijs@novict.com

Website Spelenderwijs
Aanmelden
Inspectierapport
Informatieboekje